Nasze pozostałe produkty:

Kiedy robić przeglądy?

Każdy klimatyzator pracuje na powietrzu wewnętrznym znajdującym się w pomieszczeniu, w trakcie pracy 10 razy na godzinę wymienia całą kubaturę powietrza cały czas je filtrując - oznacza to, że skutecznie zbiera wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu, zabrudzenia te odkładają się na filtrach a w skrajnym przypadku zabrudzenia przedostają się do samego urządzenia, zbyt zabrudzone urządzenie to po pierwsze osłabienie wydajności chłodzenia a co za tym idzie konsekwencje jak gdyby zastosowano zbyt małe urządzenie, po drugie klimatyzator przestaje pełnić funkcję oczyszczacza powietrza i zaczyna nawiewać do pomieszczenia zanieczyszczone powietrze co niekorzystnie wpływa na osoby w nim przebywające oraz po trzecie zbytnie nagromadzenie się zabrudzenia może uszkodzić samo urządzenie (zapchać odprowadzenie skroplin lub uszkodzić wentylator), oddzielną sprawą jest agregat zamontowany na zewnątrz poprzez to cały czas wystawiony na działanie środowiska, bardzo dobrą analogią jest odniesienie do samochodu pozostawionego na parkingu, nie używanego a jednak po pewnym czasie mocno zabrudzonego, zabrudzenie agregatu powoduje osłabienie wydajności chłodzenia a co za tym idzie konsekwencje jak gdyby zastosowano zbyt małe urządzenie, podsumowując każdy zamontowany klimatyzator nie zależnie czy i jak intensywnie jest wykorzystywany należy bezwzględnie przynajmniej raz w roku gruntownie wyczyścić, standardem jest wykonywanie dwóch przeglądów w roku co daje dużą pewność bezproblemowej i komfortowej eksploatacji, zdarzają się lokalizacje gdzie przegląd należy wykonywać częściej np. co trzy miesiące - zależy to od indywidualnych uwarunkowań miejsca zamontowania i rodzaju eksploatacji.