Nasze pozostałe produkty:

Jak dobrać klimatyzator?

Pierwszym etapem doboru jest wybór ze względu na miejsce montażu odpowiedniego typu klimatyzatora, drugim etapem jest dobór mocy chłodzenia klimatyzatora, moc chłodzenia należy tak dobrać by skompensować uzyski cieplne w pustym pomieszczeniu (przenikacie ciepła przez ściany, okna i stropy) liczone szacunkowo na poziomie 1,0 kW mocy chłodniczej na 10 m2 pomieszczenia oraz uzyski cieplne od urządzeń i osób znajdujących się w tym pomieszczeniu (każde urządzenie emitujące znaczące ilości ciepła np. komputery, zasilacze awaryjne, lampy mają podane na tabliczce znamionowej ilość emitowanego ciepła bądź pobór prądu co koresponduje do ilości emitowanego ciepła), w przypadku ludzi należy przyjąć średnią ilość osób przebywających w tym pomieszczeniu i uwzględnić 0,25 kW mocy chłodzenia na każdą osobę.